Celebrity Limousines
PO Box 73373 Metairie, Louisiana 70033
(504) 888-5466